Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Puno poslovno ime: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Internet strana: www.kombank.com
Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Makedonska 29, 011/3339203, 011/3339204, 011/3339208, sms@kombank.com
Usluge koje pruža KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.10.2012 19.11.2019 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) 1-01-3450-98/12-1 Republika Srbija
08.10.2012 19.11.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) 1-01-3450-98/12-1 Republika Srbija