Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
07.06.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: GMD SOLUTIONS DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

GMD SOLUTIONS DOO
Puno poslovno ime: GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Internet strana: www.gmd.rs
Adresa: Beogradskog bataljona 4, 11030 Beograd
Kontakt za prigovore: Beogradskog bataljona 4, 11030 Beograd, 060/8817194, reklamacije@gmd.rs
Usluge koje pruža GMD SOLUTIONS DOO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.06.2018 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
GMD SOLUTIONS DOO 1-01-3450-27/18-3 Republika Srbija
04.06.2018 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
GMD SOLUTIONS DOO 1-01-3450-27/18-3 Republika Srbija