Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
14.10.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE
Puno poslovno ime: IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE SZTR TOPKOMUNIKACIJE TOPOLOVNIK
Internet strana: www.topkomunikacije.weebly.com
Adresa: Moše Pijade 30, 12226 Topolovnik
Kontakt za prigovore: TC Danubius Boška Vrebalova 1, +381127661285, +381127660014, sat-top@hotmail.com
Usluge koje pruža IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.10.2018 31.12.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE 1-01-3450-56/18-3 Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće
Mreže za koje je registrovan IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.10.2018 31.12.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE 1-01-3450-56/18-3 Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće
22.10.2018 31.12.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz IVAN TANASKOVIĆ PREDUZETNIK SZTR TOPKOMUNIKACIJE 1-01-3450-56/18-3 Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće