Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AVANA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AVANA
Puno poslovno ime: Avana doo Beograd-Novi Beograd
Internet strana: www.avana.rs
Adresa: Jurija Gagarina 243, 11070 Beograd - Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Jurija Gagarina 243, 11070 Beograd - Novi Beograd, +381 11 6156075, reklamacije@avana.rs
Usluge koje pruža AVANA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.12.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
AVANA 1-01-3450-64/18-1 Grad Beograd
Mreže za koje je registrovan AVANA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.12.2018 13.05.2019 Kablovska mreža za pristup AVANA 1-01-3450-64/18-1 Grad Beograd