Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
30.09.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SBB DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SBB DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Internet strana: www.sbb.rs
Adresa: Bulevar Peka Dapčevića 19, 11010 Beograd - Voždovac
Kontakt za prigovore: Bulevar Peka Dapčevića 19, 11010 Beograd - Voždovac, 19900 od 0-24h, info@sbb.rs
Usluge koje pruža SBB DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.10.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
SBB DOO BEOGRAD 1000-11/1 1-01-3450-74/13 псд Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor, Požarevac, Valjevo, Kraljevo, Kikinda, Leskovac, Zrenjanin, Užice, Šabac
24.01.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
satelitska
over-the-top
SBB DOO BEOGRAD 1100-2/1 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije
20.02.2009 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
SBB DOO BEOGRAD 1020-1/1 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije
21.05.2010 14.09.2020 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
nomadska
SBB DOO BEOGRAD 1010-3/1 1-01-3450-74/13 псд; Republika Srbija
09.03.2012 Javna govorna usluga fiksna
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-8/12-4, 1-01-3450-74/13 псд Republika Srbija
22.05.2013 14.09.2015 Usluge virtuelnog mobilnog operatora mobilna
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-68/12-21, 1-01-3450-74/13 псд
27.11.2017 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-64/17-2 Republika Srbija
04.06.2018 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-28/18-1 Republika Srbija
24.03.2020 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-18/20-1 Repubila Srbija
04.07.2022 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
nomadska
SBB DOO BEOGRAD 1-01-3450-14/22-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan SBB DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.12.2008 Kablovska mreža za pristup SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije
26.12.2008 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije
20.10.2009 Fiksna satelitska mreža SBB DOO BEOGRAD 491/000507/001 - 491/000507/004 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije
20.12.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SBB DOO BEOGRAD Beograd, Kragujevac,Kikinda,Kruševac, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Požarevac, Šabac, Sombor, Trstenik, Užice, Valjevo, Vrnjačka Banja,Vršac, Zrenjanin 1-03-3450-205/16-2
26.12.2008 Optička mreža za transport SBB DOO BEOGRAD 1800-1/1 1-01-3450-74/13 псд Teritorija Republike Srbije