Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MAINSTREAM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MAINSTREAM
Puno poslovno ime: MAINSTREAM DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
Internet strana: www.mainstream.rs
Adresa: Studentski Trg 4, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Studentski Trg 4, 011/3038-768, office@mainstream.co.rs
Usluge koje pruža MAINSTREAM
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
MAINSTREAM 1000-42/1 1-01-3450-107/13 псд Teritorija grada Beograda