Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Vodafone Enterprise Equipment Limited Ogranak u Beogradu skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Vodafone Enterprise Equipment Limited Ogranak u Beogradu
Puno poslovno ime: Vodafone Enterprise Equipment Limited Ogranak u Beogradu
Internet strana: www.vodafone.com
Adresa: Vladimira Popovića 38-40, 11000 Beograd-Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Vlajkovićeva 12, 011/4145-280, info@bopa.rs
Mreže za koje je registrovan Vodafone Enterprise Equipment Limited Ogranak u Beogradu
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.04.2019 Optička mreža za transport Vodafone Enterprise Equipment Limited Ogranak u Beogradu 1-01-3450-13/19-1 Republika Srbija (trasa: Pirot-Niš-Ćuprija-Velika Plana-Beograd-Novi Sad)