Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: intercom computers skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

intercom computers
Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INTERCOM COMPUTERS ĆUPRIJA
Internet strana: www.intercom.rs
Adresa: Zmaj Jovina 2, 35230 Ćuprija
Kontakt za prigovore: InterCom computers, Zmaj Jovina 2, 35230 Ćuprija, 035/8477-077 0800 700 802, office@intercom.rs
Usluge koje pruža intercom computers
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.07.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
nomadska
intercom computers 1-01-3450-25/19-2 Ćuprija
05.07.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
intercom computers 1-01-3450-25/19-2 Pomoravski okrug
Mreže za koje je registrovan intercom computers
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.07.2019 Kablovska mreža za pristup intercom computers 1-01-3450-25/19-2 Ćuprija
05.07.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz intercom computers 1-01-3450-25/19-2 Pomoravski okrug