Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN
Puno poslovno ime: ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN
Internet strana: www.oriontelekomwifi.rs
Adresa: Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, 11080 Beograd-Zemun
Kontakt za prigovore: 11080 Beograd-Zemun, Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, 011/4100077, reklamacije@oriontelekom.rs
Usluge koje pruža ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
17.07.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN 1-03-3450-159/16-11 Požarevac, Preševo, Užice, Šabac
Mreže za koje je registrovan ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
17.07.2017 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz ORION TELEKOM WiFi DOO BEOGRAD-ZEMUN 1-03-3450-159/16-11 Požarevac, Preševo, Užice, Šabac