Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: HOC LOCO DOO Beograd-Vračar skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

HOC LOCO DOO Beograd-Vračar
Puno poslovno ime: HOC LOCO DOO Beograd-Vračar
Internet strana:
Adresa: Krunska 78, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Krunska 78, 11000 Beograd, 064/4898-082, hocloco.prigovori@yahoo.com
Usluge koje pruža HOC LOCO DOO Beograd-Vračar
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.07.2017 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
HOC LOCO DOO Beograd-Vračar 1-01-3450-33/17-2