Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: YU VIDEO SAT skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

YU VIDEO SAT
Puno poslovno ime: VARADINKA MARINKOVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA YU VIDEO SAT, PETROVAC
Internet strana: www.yuvideo.net
Adresa: Bate Bulića 13 B, 12300 Petrovac na Mlavi
Kontakt za prigovore: Bate Bulića bb, 12300 Petrovac na Mlavi, 012/430000, prigovor@yuvideo.net
Usluge koje pruža YU VIDEO SAT
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.07.2010 05.03.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
YU VIDEO SAT 1000-242/1 1-01-3450-283/13псд, 1-01-3450-66/18-1 Žabari
Mreže za koje je registrovan YU VIDEO SAT
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.06.2016 05.03.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz YU VIDEO SAT 1-03-3450-51/16, 1-01-3450-66/18-1 Žabari
10.11.2016 05.03.2019 Kablovska mreža za pristup YU VIDEO SAT 1-03-3450-125/16-2 Petrovac