Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA
Puno poslovno ime: STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA
Internet strana: www.slavkonet2.com
Adresa: 9. Maj br. 4, 12320 Žagubica
Kontakt za prigovore: 9. Maj br. 4, 061/198-6395, homolje.net@gmail.com
Usluge koje pruža STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.05.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA 1-01-3450-25/20-2 Žagubica, Bor, Zaječar, Majdanpek, Petrovac na Mlavi
Mreže za koje je registrovan STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.05.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA 1-01-3450-25/20-2 Žagubica, Bor, Zaječar, Majdanpek, Petrovac na Mlavi
11.05.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz STOJAN AVRAMOVIĆ PR RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE SLAVKONET2 ŽAGUBICA 1-01-3450-25/20-2 Žagubica, Bor, Zaječar, Majdanpek, Petrovac na Mlavi