Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Product Hive skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Product Hive
Puno poslovno ime: Product Hive DOO Niš
Internet strana: https://producthive.io ; https://emitto.io
Adresa: Kralja Stefana Prvovenčanog 16/7, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Kralja Stefana Prvovenčanog 16/7, 0606544564, support@emitto.io
Usluge koje pruža Product Hive
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.03.2021 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
Product Hive 1-01-3450-4/21 Republika Srbija
15.03.2021 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
Product Hive 1-01-3450-4/21 Republika Srbija
15.03.2021 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) mobilna
Product Hive 1-01-3450-4/21 Republika Srbija