Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TELENOR DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TELENOR DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: TELENOR D.O.O. BEOGRAD
Internet strana: www.telenor.rs
Adresa: Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, 063/9000, reklamacije@telenor.rs
Usluge koje pruža TELENOR DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2006 Javna govorna usluga fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2, Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2, Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAB-3451-1/10-7 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 01.07.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-КАБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
28.08.2012 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
TELENOR DOO BEOGRAD 1-01-3491-165/12-7 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan TELENOR DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2006 GSM mobilna mreža TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.08.2006 UMTS /IMT2000 mobilna mreža TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 2 1-KAБ-3451-2/06, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 Javna fiksna telefonska mreža TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Radio relejna mreža za transport TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Kablovska mreža za pristup TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
22.01.2010 01.07.2020 Optička mreža za transport TELENOR DOO BEOGRAD Licenca za javnu fiksnu telekomunikacionu mrežu i usluge 1-KAБ-3451-1/10-7, 1-01-3450-67/13 псд Teritorija Republike Srbije
25.03.2015 MFCN (podrazumeva i IMT) TELENOR DOO BEOGRAD 1-03-3450-28/16-1 псд Teritorija Republike Srbije