Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: I NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

I NET
Puno poslovno ime: I NET PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING I TRGOVINU DOO, BEOGRAD
Internet strana: www.inet.rs
Adresa: Svetog Save 19 3 15, 11000 Beograd, PAK 127101
Kontakt za prigovore: Svetog Save 19 3 15, abuse@inet.rs
Usluge koje pruža I NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 31.08.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
I NET 1000-53/1 1-01-3450-115/13 псд .