Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: JM OSKAR skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

JM OSKAR
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE JM OSKAR DOO KURŠUMLIJA
Internet strana: www.jmoskar.rs
Adresa: Miloja Zakića 29, 18430 Kuršumlija
Kontakt za prigovore: Miloja Zakića 29, 18430 Kuršumlija, 027/380536, office@jmoskar.rs
Usluge koje pruža JM OSKAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
09.02.2007 02.11.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
JM OSKAR 1100-29/1 1-01-3450-119/13 псд Kuršumlija
01.07.2011 02.11.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
JM OSKAR 1000-260/1 1-01-3450-41/11-1, 1-01-3450-119/13 псд Opština Kuršumlija
Mreže za koje je registrovan JM OSKAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2010 02.11.2020 Kablovska mreža za pristup JM OSKAR 1600-29/1 1-01-3450-119/13 псд Područje opštine Kuršumlija
26.04.2010 02.11.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) JM OSKAR 1600-29/1 1-01-3450-119/13 псд Područje opštine Kuršumlija