Evidencija prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija

ažuriran: 
11.07.2024

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled prijava za evidentiranje korišćenja radio- frekvencija. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti"

Vrsta prijave

OBAVEZNO POPUNITI

Naziv podnosioca

Opseg

Predajna frekvencija

Širina opsega