Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података са Извештајима о Техничком прегледу

ажуриран: 
29.03.2017

На основу Закона о електронским комуникацијама (Службени гласник Републике Србије бр. 44/10) и ступањем на снагу Правилникa о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник Републике Србије“ број 60/11), престају да важе следећа подзаконска актa, Правилник о поступку техничког прегледа у области телекомуникација („Службени гласник РС“, број 34/06) и Правилник о форми и садржини обрасца извештаја о техничком прегледу радио станице и обрасца извештаја о техничком прегледу телекомуникационих мрежа, система и средстава („Службени гласник РС“, број 34/06), чиме престаје вршење техничких прегледа у области телекомуникација.

Изаберите други регистар

Регистри